1989

Marzenka † 1971-2001

Dni są jaskrawe i pełne bólu…