Marlena

Weronika black-white

Marlena

Weronika

Marzenka † 1971-2001

Ewa w Szczecinie

W tramwaju

1