Dni są jaskrawe i pełne bólu…

# # # #

01/08/2015